M10MP merupakan salah satu aktiviti yang terkandung dalam tatacara perhimpunan. 10 minit diambil daripada peruntukan waktu perhimpunan sebenar. Tatacara lain masih diteruskan. Namun, tatacara perhimpunan sekolah alaf baharu dicadangkan seperti yang berikut :

M10MP juga boleh dilaksanakan dalam perhimpunan yang kecil seperti aktiviti kokurikulum. Tatacara perhimpunan kokurikulum adalah seperti yang berikut :

Leave a Comment