• Dikendalikan dalam tempoh 10-15 minit sahaja tanpa mengganggu acara perhimpunan.
  • Aktiviti berpusatkan murid iaitu murid sebagai fasilitator yang akan mengendalikan slot selama 10 minit itu dan mengawal penonton.
  • Aktiviti mencetus dan merangsang pemikiran murid.
  • Aktiviti bukan sahaja menyeronokkan tetapi memberikan maklumat berguna kepada semua.
  • Disediakan panduan dan skrip untuk membantu guru melaksanakan modul ini.
  • Disediakan Sudut PAK21 untuk mendokumentasikan aktiviti Modul 10 Minit.
  • Perhimpunan yang membawa kepada penarafan bintang kepada pihak sekolah.
  • Unpack curriculum iaitu melaksanakan aktiviti berdasarkan tema tertentu dan boleh dipelbagaikan merentasi subjek dan tahap mengikut keupayaan latar belakang murid.