Kumpulan HOD telah memenangi Anugerah Emas (Johan) dalam Pertandingan KIK IPGKIK pada 3-5 Julai 2018.