Pengarah, Dr Mohd Suhaimi Mohamed Ali mewakili IPGKIK membentangkan Modul 10 Minit Perhimpunan kepada Datuk Dr Amin Senin, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia untuk meneruskan kelangsungan modul tersebut.