Kuala Lumpur : Modul 10 Minit Perhimpunan Mingguan yang menjadi salah satu komponen utama program penjenamaan pembelajaran abad ke-21 (PAK-21) Kumpulan Utusan dan Kementerian Pendidikan merangkul Anugerah Emas Kate­gori Pensyarah dalam Karnival Inovasi Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Ilmu Khas di Kuala Lumpur.